Gewasbescherming.

 

In deze tijd van millieu-eisen en het terugdringen van de chemische bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen is het van belang dat er nauwgezet gelet wordt op de aan wezigheid van o.a. schimmels, ongedierte en beginnende aantasting.
 Door het vroegtijdig
opmerken (signaleren)  kan er gericht worden behandeld met BIOLOGISCHE bestrijders. Somige plagen geven duidelijke signalen af, bijv. glimmende bladeren bij aantasting door luis, of dof verkleuren bij spint. Voor een zeer grote groep aantastingen is er reeds een BIOLOGISCH middel beschikbaar, en er komen er steeds meer middelen bij. Deze bestaan uit natuurlijke- en onschadelijke stoffen.Door deze tijdig toe te passen kan een grotere aantasting voorkomen worden en in sommige gevallen geheel voorkomen.