Scouting en adviesburo voor biologische en /of chemische gewasbescherming

Gecertificeerd   Koppert,  Bio Best,   PPO,  en   NBvB

Zonnedauw 41
2771 RL BOSKOOP
Tel: 0172-216370
of 06 - 19346415

E-mail: scoutben21@outlook.com


Home      Scouten      Gewasbescherming     Links    Contact


 Gewasbescherming........
 

In deze tijd van milieueisen en het terugdringen van de chemische bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen is het van belang dat er nauwgezet gelet wordt op de aanwezigheid van o.a. schimmels, ongedierte en beginnende aantasting.
 Door het vroegtijdig opmerken (signaleren) 
 kan er gericht worden behandeld met BIOLOGISCHE bestrijders. Sommige plagen geven duidelijke signalen af, bijv. glimmende bladeren bij aantasting door luis, of dof verkleuren bij spint. Voor een zeer grote groep aantastingen is er reeds een BIOLOGISCH middel beschikbaar, en er komen er steeds meer middelen bij. Deze bestaan uit natuurlijke- en onschadelijke stoffen. Door deze tijdig toe te passen kan een grotere aantasting voorkomen worden en in sommige gevallen geheel voorkomen.  

 

   


Photo: Yunhyok Choi Source: Flickr


Webdesign Bert Romijn

www.scoutben.nl